קטגוריה: חטיבות
מספר קטגוריות המשנה: 9
תיקייהחלוקות
קטגוריות משנה: 9
קבצים: 0
תת קטגוריות:
תיקיה 010 חטיבת שריון
קטגוריות משנה: 0
קבצים: 5
תיקיה 111 חטיבת שריון
קטגוריות משנה: 0
קבצים: 2
תיקיה 214 חטיבת שריון
קטגוריות משנה: 0
קבצים: 1
תיקיה 32 חטיבת שריון
קטגוריות משנה: 0
קבצים: 1
תיקיה 44 חטיבת אמור
קטגוריות משנה: 0
קבצים: 1
תיקיה 5חטיבת הרגלים 50 (צפון-צפון) (בריטניה)
קטגוריות משנה: 0
קבצים: 1
תיקיה 666 חטיבת חי"ר ארה"ב
קטגוריות משנה: 0
קבצים: 1
תיקיה 79 אוגדת שריון ארה"ב
קטגוריות משנה: 0
קבצים: 1
תיקיה 89 חטיבת חי"ר ארה"ב
קטגוריות משנה: 0
קבצים: 6

עדיין אין קבצים זמינים לקטגוריה זו.