המלץ על רישום זה לחברך - ביום חמישי. 26 באפריל 1945 פטיין נעצר בגבול שוויץ ...