המלץ על רישום זה לחברך - 24 יחידות הכשרה ניידות שהו בהתל נורפולק ב -11 ביוני 1944