המלץ על רישום זה לחברך - גדוד 50 אותות, פלוגה א 'שהה ב- Nine Yews Dorset ב -17 במרץ 1944