המלץ על רישום זה לחברך - 22 גדודי חי"ר, פלוגת התותחים שהו בדרום ברנט דבונשיר ב -07 במאי 1944