Office of Strategic Services ETO (USA): All Listings 

תוצאות 1 - 9 של 9 קטגוריה זו · כל הרשימות
רישומים מסננים ...
הסתר מפה
לונדון, בריטניה
לונדון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים321
המשרד לשירותים אסטרטגיים התיאטרון האירופי למבצעים (ETO) מפקדת המטה והמפקדה שהו בלונדון ב- 24 במאי 1944
לונדון, בריטניה
לונדון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים375
המשרד לשירותים אסטרטגיים תיאטרון הפעילות האירופי (ETO) HQ & HQ ניתוק נשאר בלונדון ב- 26 באוגוסט 1944
לונדון, בריטניה
לונדון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים377
המשרד לשירותים אסטרטגיים התיאטרון למבצעים אירופיים (ETO) נציגות המטה והמטה נשארה בלונדון ב- 28 באפריל 1944
לונדון, בריטניה
לונדון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים331
המשרד לשירותים אסטרטגיים התיאטרון האירופי למבצעים (ETO) נציגות המטה והמטה נשארה בלונדון ב- 30 במרץ 1944
לונדון, בריטניה
לונדון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים325
המשרד לשירותים אסטרטגיים התיאטרון האירופי למבצעים (ETO) מפקדת המטה והמפקדה שהו בלונדון ב- 31 במאי 1944
לונדון, בריטניה
לונדון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים348
משרד השירותים האסטרטגיים תיאטרון התפעול האירופי (ETO) ניתוק חיל הצבא של האישה שהה בלונדון ב- 24 במאי 1944
לונדון, בריטניה
לונדון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים313
משרד השירותים האסטרטגיים תיאטרון התפעול האירופי (ETO) ניתוק חיל הצבא של האישה שהה בלונדון ב- 28 באפריל 1944
לונדון, בריטניה
לונדון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים319
משרד השירותים האסטרטגיים תיאטרון מבצעים אירופאי (ETO) ניתוק חיל הצבא של האישה שהה בלונדון ב -30 במרץ 1944
לונדון, בריטניה
לונדון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים344
משרד השירותים האסטרטגיים תיאטרון המבצעים האירופי שהה בלונדון ב- 07 בדצמבר 1944