המלץ על רישום זה לחברך - טכנאי כיתה ה 'גילברט אסטיל (שירות מס': 35796850) נפטר ב- 1944-12-25