המלץ על רישום זה לחברך - סמל טכני ברגמו לנו ד '(שירות מס': 38103594) נפטר ב- 1944-08-31