מטוס נחיתה LCTRSS

מטוס נחיתה LCT

מטוס נחיתה LCT

הסתר מפה
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים337
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 205 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים335
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 205 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים424
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 206 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים310
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 206 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים392
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 207 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים323
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 207 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים362
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 208 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים342
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 208 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים536
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 209 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים325
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 209 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים385
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 210 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים332
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 210 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים428
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 211 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים390
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 211 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים362
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 212 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים578
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 212 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים358
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 213 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים323
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 213 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים342
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 214 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)
קואורדינטת סטטוס מיקום מדוייק
להיטים331
נקודת עוגן לפני D-Day, מיקום 214 באזור 6 בסולנט עבור: מצוף (LCT Moorings)