המלץ על רישום זה לחברך - 111 בית החולים הכללי שהה בדולינגוורת 'גלוסטרשייר ב -05 בספטמבר 1944