המלץ על רישום זה לחברך - צוות יציקה של מהנדסים 1793 התארגן בסודברי דרבי דרבישייר ב- 13 ביולי 1944