המלץ על רישום זה לחברך - 121 גדוד מהנדסים קרב, חברת שירות המטה שהה בוואדברידג 'קורנוול ב -03 במאי 1944