המלץ על רישום זה לחברך - מונדורף 83 חטיבת חי"ר (ארה"ב)