המלץ על רישום זה לחברך - חטיבת השריון המשמר (בריטניה) תופסת את שני הגשרים של ניימכן