המלץ על רישום זה לחברך - אוגדת השריון הפולנית הראשונה ווילהלמשאבן יום 1