המלץ על רישום זה לחברך - מיקומים 82 ו -101 המוטסים במצב D-day 181