ה- XV (15) חיל (ארה"ב)RSS

ה- XV (15) חיל (ארה"ב)
הסתר מפה
מוי, טירון, צפון אירלנד
מוי, טירון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים739
XV (15th) Corps Artillery שהה במוי טירונה, NI ב- 28 באפריל 1944
אדדרברי, אוקספורדשייר, בריטניה
אדדרברי, אוקספורדשייר
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים796
XV (15th) Corps Artillery, HQ & HQ Battery נשארו באדרדרברי אוקספורדשייר ב- 27 באוגוסט 1944
אדדרברי, אוקספורדשייר, בריטניה
אדדרברי, אוקספורדשייר
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים764
XV (15th) Corps Artillery, HQ & HQ Battery נשארו באדרדרברי אוקספורדשייר ב- 31 במאי 1944
לורגן, ארמה, צפון אירלנד
לורגן, ארמה
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים770
XV (15th) Corps Artillery, HQ & HQ Battery נשארו בלורגאן ארמה, NI ב- 30 במרץ 1944
מוי, טירון, צפון אירלנד
מוי, טירון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים763
XV (15th) Corps Artillery, HQ & HQ Battery נשארו במוי טירון, NI ב- 28 באפריל 1944
אדדרברי, אוקספורדשייר, בריטניה
אדדרברי, אוקספורדשייר
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים1,052
מטה החיל XV (15) שהה באדרדברי אוקספורדשייר ב- 27 באוגוסט 1944
אדדרברי, אוקספורדשייר, בריטניה
אדדרברי, אוקספורדשייר
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים707
מחלקה של המשטרה הצבאית של חיל ה- XV (15) שהה באדרדברי אוקספורדשייר ב- 27 באוגוסט 1944
מוי, טירון, צפון אירלנד
מוי, טירון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים860
XV (15th) חיל, ארטילריה, HQ & HQ סוללה נשארו במוי טירון, NI ב- 25 במאי 1944
קירקאסוק, דאון, צפון אירלנד
קירקסוק, דאון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים768
XV (15th) חיל, ניתוק חיל מודיעין נגדי נשאר בקירקאסוק דאון, NI ב- 25 במאי 1944
קירקאסוק, דאון, צפון אירלנד
קירקסוק, דאון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים725
ה- XV (15) Corps, ניתוק חיל המודיעין הנגדי נשאר ב- Kircassock Down, NI ב- 28 באפריל 1944
לורגן, ארמה, צפון אירלנד
לורגן, ארמה
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים764
ה- XV (15) חיל, ניתוק חיל המודיעין הנגדי נשאר בלורגן ארמה, NI ב -30 במרץ 1944
קירקאסוק, דאון, צפון אירלנד
קירקסוק, דאון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים770
ה- XV (15th) Corps, פלוגה המטה שהה ב- Kircassock Down, NI ב- 25 במאי 1944
קירקאסוק, דאון, צפון אירלנד
קירקסוק, דאון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים744
ה- XV (15th) Corps, פלוגה המטה שהה ב- Kircassock Down, NI ב- 28 באפריל 1944
אדדרברי, אוקספורדשייר, בריטניה
אדדרברי, אוקספורדשייר
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים897
החיל XV (15), המפקדה שהתה באדרדברי אוקספורדשייר ב- 31 במאי 1944
קירקאסוק, דאון, צפון אירלנד
קירקסוק, דאון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים921
החיל XV (15), המטה שהה ב- Kircassock Down, NI ב- 25 במאי 1944
קירקאסוק, דאון, צפון אירלנד
קירקסוק, דאון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים691
חיל ה- XV (15), המטה שהה ב- Kircassock Down, NI ב- 28 באפריל 1944
לורגן, ארמה, צפון אירלנד
לורגן, ארמה
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים1,022
החיל XV (15), המטה שהה בלורגן ארמה, NI ב- 30 במרץ 1944
לורגן, ארמה, צפון אירלנד
לורגן, ארמה
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים716
ה- XV (15) Corps, HQ & HQ Company שהה בלורגן ארמה, NI ב- 30 במרץ 1944
אדדרברי, אוקספורדשייר, בריטניה
אדדרברי, אוקספורדשייר
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים708
מחלקה XV (15), מחלקת המשטרה הצבאית שהה באדרדרברי אוקספורדשייר ב- 31 במאי 1944
קירקאסוק, דאון, צפון אירלנד
קירקסוק, דאון
עיר | אזור
תַאֲרִיך
להיטים958
ה- XV (15th) Corps, מחלקת המשטרה הצבאית שהה ב- Kircassock Down, NI ב- 25 במאי 1944