המלץ על רישום זה לחברך - ארמסטרונג וויטנוורת 'ויטלי החמישי (Z91959 NF-D) במשימה לצרפת בתאריך 1942-11-01