המלץ על רישום זה לחברך - Flight of Spitfire II P7499 וקצין הטייס KA Lawrence בתאריך 1940-11-27