המלץ על רישום זה לחברך - 15 Sqdn עזבו מבורן ב- 1943-03-04 בשעה 18:12