המלץ על רישום זה לחברך - אברו לנקסטר II (DS676 OW-) במשימה לברלין בתאריך 1943-08-24