המלץ על רישום זה לחברך - אברו לנקסטר הראשון (R5843 -C) במשימה לברלין ב-1943/01/18