המלץ על רישום זה לחברך - הוריקן איבד בים הצפוני בתאריך 27-10-1941 (SGLO ref: T1317A)