המלץ על רישום זה לחברך - 144 המ"ר יצאו מצפון לופנהאם בשעה 1942-02-07 בשעה 11:30. גינון מקומי או חובה