המלץ על רישום זה לחברך - המפדן הראשון (P4346 QR-) במשימה לשוורט בתאריך 1940/06/22