המשמעות היא שהערימה במחקר של ברייטיק לא צריכה להיות שם. ככל הידוע לי, ההודעה לא הוסרה פיזית