On Back to Normandy תוכלו למצוא את המפות של מלחמת העולם השנייה מדי יום ביומו. מ -1 בספטמבר 1939 עד 8 במאי 1945. מפה זו תטען את המידע על מה שקרה ביום ראשון 19 בנובמבר 1944

 

חפש ליד (מצא אותי)

כל הקטגוריות


חיפוש לאפס

תוֹצָאָה 0


לחץ על סמן כדי להגיע

אתה יכול לשים כאן את ההערה שלך למדיה חברתית