להגיש כרטיס

איך אפשר ליצור קשר Back to Normandy?

בפתיחת כרטיס: צור כרטיס כאן. עדיף כרטיס מכיוון שהוא שומר על שיחתנו יחד

או השתמש בדואר שלי: לחץ כאן